Svenska Dorperföreningen planerar att arrangera bedömningstillfällen för dorper och vit dorper i februari 2019 med en inbjuden domare från Sydafrika. Hur det hela skall organiseras och vad kostnaden blir, beror helt på hur många djur som anmäls och hur vi logistiskt kan organisera det. Därför behöver vi veta hur stort intresset är så att vi kan komma igång med planeringen.

Skicka din intresseanmälan till Svenska Dorperföreningens mailadress svenskdorperforening@gmail.com. så snart som möjligt, men senast till den 15 november 2018.

I din anmälan måste det klart framgå ditt namn, adress och telefonnummer och hur många djur du vill få bedömda. Du bör se till att djuren är relativt nyklippta för att bedömningen ska bli så rättvis som möjligt. Vissa kommer även få chans att ställa upp med mat/ logi för att hålla kostnaderna nere för domare och chaufför! Mer info om ”taggning” finns på vår hemsida www.svenskdorper.se under fliken avel.

Kicki och Lolo