Livdjur säljesSäljes

Bagglamm
Född i slutet februari 2017.
M3-status, Elitlamm, frisk och fin.
Finns i Almunge utanför Uppsala.
Seglingelamm
Telefon 070-5903636 mejl ek@seglinge.se

Säljes